Skip to main content
Latest Update: May 1, 2019

Persondatapolitik

Amonyx ApS er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til gældende lovgivning.


Amonyx ApS
Lufthavnsvej 6, 6900 Skjern (Denmark)
CVR-/SE: DK-40480242

1. PERSONOPLYSNINGSTYPER OG BRUG HERAF

  • Som kunde hos Amonyx ApS indsamler vi følgende oplysninger om dig: Navn, Adresse, e-mail og eventuelt Telefonnummer. Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.
2. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
  • Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig, hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
3. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
  • Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
4. OPDATERING, SLETNING ELLER RETTELSE AF DINE OPLYSNINGER
  • Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Amonyx ApS, kan du rette henvendelse til os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

    Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til atanmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?
  • Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
6. ÆNDRINGER
  • Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik. Amonyx ApS forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i for af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.